Solutions to Exercise 06

Assignment 1:
Conjugate the following verbs you know in the iyor and ir present tense with the corresponding negation:

görmek
görüyorum – görmüyorum – görürüm – görmem
görüyorsun – görmüyorsun – görürsün – görmezsin
görüyor – görmüyor – görür – görmez
görüyoruz – görmüyoruz – görürüz – görmeyiz
görüyorsunuz – görmüyorsunuz – görürsünüz – görmezsiniz
görüyorlar – görmüyorlar – görürler – görmezler

anlatmak
anlatıyorum – anlatmıyorum – anlatırım – anlatmam
anlatıyorsun – anlatmıyorsunuz – anlatırsın – anlatmazsın
anlatıyor – anlatmıyor – anlatır – anlatmaz
anlatıyoruz – anlatmıyoruz – anlatırız – anlatmayız
anlatıyorsunuz – anlatmıyorsunuz – anlatırsınız – anlatmazsınız
anlatıyorlar – anlatmıyorlar – anlatırlar – anlatmazlar

açmak
açıyorum – açmıyorum – açarım – açmam
açıyorsun – açmıyorsun – açarsın – açmazsın
açıyor – açmıyor – açar – açmaz
açıyoruz – açmıyoruz – açarız – açmayız
açıyorsunuz – açmıyorsunuz – açarsınız – açmazsınız
açıyorlar – açmıyorlar – açarlar – açmazlar

Assignment 2:
You aren’t familiar with the following verbs yet. However, you’re able to conjugate them in the iyor and ir present tense. Form the corresponding negation as well:

yazmak (to write)
yazıyorum – yazmıyorum – yazarım – yazmam
yazıyorsun – yazmıyorsun – yazarsın – yazmazsın
yazıyor – yazmıyor – yazar – yazmaz
yazıyoruz – yazmıyoruz – yazarız – yazmayız
yazıyorsunuz – yazmıyorsunuz – yazarsınız – yazmazsınız
yazıyorlar – yazmıyorlar – yazarlar – yazmazlar

büyütmek (to enlarge, to exaggerate)
büyütüyorum – büyütmüyorum – büyütürüm – büyütmem
büyütüyorsun – büyütmüyorsun – büyütürsün – büyütmezsin
büyütüyor – büyütmüyor – büyütür – büyütmez
büyütüyoruz – büyütmüyoruz – büyütürüz – büyütmeyiz
büyütüyorsunuz – büyütmüyorsunuz – büyütürsünüz – büyütmezsiniz
büyütüyorlar – büyütmüyorlar – büyütürler – büyütmezler

doldurmak (to fill out)
dolduruyorum – doldurmuyorum – doldururum – doldurmam
dolduruyorsun – doldurmuyorsun – doldurursun – doldurmazsın
dolduruyor – doldurmuyor – doldurur – doldurmaz
dolduruyoruz – doldurmuyoruz – doldururuz – doldurmayız
dolduruyorsunuz – doldurmuyorsunuz – doldurursunuz – doldurmazsınız
dolduruyorlar – doldurmuyorlar – doldururlar – doldurmazlar